Fasadne AL obloge

Fasadne AL obloge imaju široku primjenu u novogradnji, a arhitekti ih sve više primjenjuju u svojim projektnim rješenjima. Sastoji se od čelične potkonstrukcije, aluminijske nosive konstrukcije, termoizolacije između betonske i fasadne konstrukcije (kamena vuna), te odgovarajućih obloga koje se vješaju o aluminijsku nosivu konstrukciju ( termo paneli, aluminijski „kasetni“ limovi...).