Garažna sekciona vrata od termopanela sa ili bez motora
Zahvaljujući svojoj konstrukciji garažna vrata garantiraju visoku toplinsku i zvučnu izolaciju. Brtvljenje vrata osigurano je rubnom brtvom. Sekcijska su garažna vrata komforno i moderno rješenje za osiguranje garaže. Omogućuju potpuno korištenje cijele svjetlosti otvora i ne zauzimaju prostor pred garažom.Sekcijska garažna vrata unijet će komfor i estetiku u Vaš dom. Pozitivne strane modernih sekcijskih garažnih vrata jesu stabilnost, trajnost, jednostavnost upravljanja.
Industrijska sekciona vrata sa ili bez motora
Konstrukcija sekcijskih industrijskih vrata omogućuje maksimalno korištenje cijele površine otvora. Vrata se sastoje od čeličnih panela ispunjenih poliuretanskom pjenom, eventualno ostakljenih aluminijskih sekcija.
Limena podizna garažna vrata
Kao našu prednost u odnosu na konkurenciju izvdvojili bi tradiciju naše kompanije kao porodične kompanije, nižu cijenu i visoki kvalitet svih naših proizvoda, visoku stručnost i predanost poslu,te odgovovornost prema korisnicima naših proizvoda i usluga u smilisu poštivanja rokova isporuke i ugradnje, kvalitete proizvoda i radtova i posebno preuzetih garancija za kvalitet.