Polustrukturalna fasada

Polustrukturalna fasada se radi od lameliranih vertikalnih i horizontalnih drvenih elemenata jele i smrče ili drugog drveta čija je osnovica 50 mm, a presjek lamele se izračunava u zavisnosti od horizontalnih i vertikalnih podjela i rastojanjima u njima, kao i koeficijenata vjetrova prema kojim je fasada okrenuta.

Između drvenih i aluminijumskih profila nalazi se meki PVC koji razdvaja dva raznorodna materijala od različitog stepena provodljivosti toplote. Ovakav sistem izrade fasade sa unutrašnje strane odaje toplinu drveta a sa spoljašnje strane aluminijum daje snagu metala. Sistem takođe omogućava da se u podeli polja ugradi prozor u sistemu drvo-aluminijum, jedno od najsavremenijih rešenja u proizvodnji fasadne stolarije. Sistem takođe nije ograničen da se zavesa postavlja samo u jednoj liniji već i pod uglom od 90°. Ispuna fasade se radi od termopan stakla 4/12/4 ili 6/12/4 do 26 mm debljine kao i panelima u kombinaciji drvo aluminijum i zaptivanje se vrši preko zaptivača od mekog PVC-a. Ovakva struktura nema ograničavajućih elemenata ni po visini ni po širini tako da se može nadovezivati u beskonačnost pošto se prenošenje vertikalnih sila prenosi na ploče zgrade.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Dubina okvira: 93 - 163 mm
Širina okvira: 50 mm
Vidljiva fuga: 18 mm
Dubina ispune: standardna