Kontinuirana fasada
Kontinuirane fasade su sastavljene od profila koji čine polja tzv. rastere. Rasteri mogu biti ispunjeni različitim vrstama stakla, panelima, ili drugim materijalima. Ispune se postavljaju pomoću posebne grupe profila kojima se postiže posebna naglašenost svakog rastera,što je i karakteristika kontinuiranih fasada.
Strukturalna fasada
Strukturalna fasada, za razliku od polustrukturalne, ima nevidljivi završni aluminijski profil na mjestu sudara vanjskih površina fasadnih stakala. Tako se stvara kompletno ostakljena vanjska strana fasade sa minimalnim razmakom između stakala. Fasadno staklo se postavlja lijepljenjem pomoću nortonove trake i strukturalnog kita.
Polustrukturalna fasada
Polustrukturalna fasada se radi od lameliranih vertikalnih i horizontalnih drvenih elemenata jele i smrče ili drugog drveta čija je osnovica 50 mm, a presjek lamele se izračunava u zavisnosti od horizontalnih i vertikalnih podjela i rastojanjima u njima, kao i koeficijenata vjetrova prema kojim je fasada okrenuta.
Fasadne AL obloge
Fasadne AL obloge imaju široku primjenu u novogradnji, a arhitekti ih sve više primjenjuju u svojim projektnim rješenjima. Sastoji se od čelične potkonstrukcije, aluminijske nosive konstrukcije, termoizolacije između betonske i fasadne konstrukcije (kamena vuna), te odgovarajućih obloga koje se vješaju o aluminijsku nosivu konstrukciju ( termo paneli, aluminijski „kasetni“ limovi...).